ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคักเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มอำนวยการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1