ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการกลุ่มบริหารงานทั่วไปและกลุ่มงานบริการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1