บุคลากรฝ่ายบริหาร

นายขวัญเรือน แสบงบาล

นายขวัญเรือน แสบงบาล

ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1
นายขวัญเรือน แสบงบาล
ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1

นายพงศักดิ์ บรรใดทอง

นายพงศักดิ์ บรรใดทอง

รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1

นายพงศักดิ์ บรรใดทอง
รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1

นายพิทยา นามบุญลือ

นายพิทยา นามบุญลือ

รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1

นายพิทยา นามบุญลือ
รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1

นางจุรีรัตน์ พินิจมนตรี

นางจุรีรัตน์ พินิจมนตรี

รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1

นางจุรีรัตน์ พินิจมนตรี
รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1