รายการที่แสดงอยู่นี้จากระบบ Smart Area โดยเป็นหนังสือรายการล่าสุด จะไม่แสดง “สิ่งที่ส่งมาด้วย และ หนังสือที่แจ้งเป็นการเฉพาะโรงเรียน” หากท่านต้องการดูรายการหนังสือราชการและลงรับหนังสือทั้งหมดที่ สพป.ยโสธร เขต 1 แจ้งไปยังโรงเรียน ให้ท่านเข้า เพื่อแสดงรายการทั้งหมด

จดหมายข่าว

ระบบงาน สพฐ.