นายขวัญเรือน แสบงบาล ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 ตร.พงษ์ศักดิ์ บรรใดทอง นายพิทยา นามบุญลือ ดร.จุรีรัตน์ พินิจมนตรี และผู้อำนวยการ กลุ่ม/หน่วย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ปฐมนิเทศและพัฒนาฯ ครูผู้ช่วย รุ่นที่ 5/2565 ณ หอประชุมศรีสำราญ สพป.ยโสธร เขต 1