นายขวัญเรือน แสบงบาล ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 5/2565 โดยมีนายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร