นายขวัญเรือน แสบงบาล ผอ.สพป.ยโสรร เขต 1 พร้อมด้วย ดร.พงษ์ศักดิ์ บรรใดทอง นายพิทยา นามบุญลือ ดร.วุรีรัตน์ พินิจมนตรี รอง ผอ.สพป.ยโสรร เขต 1 และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกขา ฯ ร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์ เพื่อเป็นการรักษาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทยโดยจัดพิธีไหว้ปูตา พิธีสรงน้ำพระพุทรรูป รดน้ำขอพรผู้ใหญ่เพื่อเป็นศิริมงคล ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสรร เขต 1