ดร.พงษ์ศักดิ์ บรรใดทอง รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 พร้อมด้วยคณะร่วมรับการตรวจราชการ และรายงานผลการจัดการศึกษา ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดย ดร.วรัท พฤกษาทวีกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ ณ โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม อำเภอค้อวัง สพป.ยโสธร เขต 1