นายขวัญเรือน แสบงบาล ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 2/2565 เพื่อชี้แจงแนวทาง นโยบายการปฏิบัติราชการและหารือข้อราชการ ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมศรีสุนทร ชั้น 2 สพป.ยโสธร เขต 1