อบจ. ยโสธร ได้จัดพิธีการมอบโล่ เหรียญและเกียรติบัตรรางวัล ตามโครงการมหกรรมการจัดการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร กิอกรรมการแข่งขันต่อสมการทางคณิตศาสตร์ (A-Math) “Yasothon A-Math Challenge 2022