ดร.พงษ์ศักดิ์ บรรใดทอง รอง ผอ.สพป.ยโสรร เขต 1 เป็นประรานในการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและส่วนราชการระดับจังหวัด (สถานีแก้หนี้ครู โดยมีคณะกรรมการฯ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมประชุม)