ITA 2566

ข้อมูลรายละเอียดการตอบการประเมิน OIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)

ข้อตัวชี้วัดแหล่งข้อมูลคำอธิบาย
O1โครงสร้างhttps://www.yst1.go.th/2022/?page_id=2
O2ข้อมูลผู้บริหารhttps://www.yst1.go.th/2022/?page_id=110
O3อำนาจหน้าที่https://www.yst1.go.th/2022/?page_id=208
O4แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงานhttps://www.yst1.go.th/2022/?p=9333
O5ข้อมูลการติดต่อhttps://www.yst1.go.th/2022/?page_id=14
O6กฏหมายที่เกี่ยวข้องhttps://www.yst1.go.th/2022/?page_id=1423
O7ข่าวประชาสัมพันธ์https://www.yst1.go.th/2022/
O8Q&Ahttps://www.yst1.go.th/2022/?page_id=131
O9Social Networkhttps://www.yst1.go.th/2022/?page_id=7853
O10นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลhttps://www.yst1.go.th/2022/?page_id=9895
O11แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณhttps://www.yst1.go.th/2022/?p=9363
O12การดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือนhttps://www.yst1.go.th/2022/?page_id=9946
O13รายงานผลการดำเนินงานประจำปีhttps://www.yst1.go.th/2022/?p=9753
O14คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานhttps://www.yst1.go.th/2022/?page_id=7545
O15คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการhttps://www.yst1.go.th/2022/?page_id=9938
O16ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการhttps://www.yst1.go.th/2022/?page_id=9930
O17รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการhttps://www.yst1.go.th/2022/?page_id=9924
O18E-Servicehttps://www.yst1.go.th/2022/?page_id=7626
O19แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุhttps://www.yst1.go.th/2022/?page_id=9847
O20การจัดซื้อจัดจ้างการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุhttps://www.yst1.go.th/2022/?page_id=9850
O21สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนhttps://www.yst1.go.th/2022/?page_id=9854
O22รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีhttps://www.yst1.go.th/2022/?page_id=9857
O23นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลhttps://www.yst1.go.th/2022/?page_id=9948
O24การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลhttps://www.yst1.go.th/2022/?page_id=9884
O25หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลhttps://www.yst1.go.th/2022/?page_id=9887
O26รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีhttps://www.yst1.go.th/2022/?page_id=9892
O27แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบhttps://www.yst1.go.th/2022/?page_id=9904
O28ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบhttps://www.yst1.go.th/2022/?page_id=155
O29ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบhttps://www.yst1.go.th/2022/?page_id=9907
O30การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมhttps://www.yst1.go.th/2022/?page_id=9951
O31การประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่https://www.yst1.go.th/2022/?page_id=9953
O32การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policyhttps://www.yst1.go.th/2022/?page_id=9955
O33รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policyhttps://www.yst1.go.th/2022/?page_id=9899
O34การประเมินความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบประจำปีhttps://www.yst1.go.th/2022/?page_id=9910
O35การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบhttps://www.yst1.go.th/2022/?page_id=9957
O36แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตhttps://www.yst1.go.th/2022/?page_id=9959
O37รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินการป้องกัน การทุจริต รอบ 6 เดือนhttps://www.yst1.go.th/2022/?page_id=9961
O38รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีhttps://www.yst1.go.th/2022/?page_id=9920
O39ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐhttps://www.yst1.go.th/2022/?page_id=9913
O40การขับเคลื่อนจริยธรรมhttps://www.yst1.go.th/2022/?page_id=9916
O41การประเมินจริยธรรมhttps://www.yst1.go.th/2022/?page_id=9963
O42มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานhttps://www.yst1.go.th/2022/?page_id=9965
O43การดําเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานhttps://www.yst1.go.th/2022/?page_id=9967

เว็บไชต์ สพป.ยโสธร เขต 1 เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้เว็บไชต์ สพป.ยโสธร เขต 1 แต่ละประเภทได้ตามความต้องการ

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า