ITA65

ข้อมูลรายละเอียดผู้ตอบการประเมิน OIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)

ข้อข้อมูลแหล่งข้อมูล URLคำอธิบาย
O1โครงสร้างหน่วยงานhttps://www.yst1.go.th/2022/?page_id=2
O2ข้อมูลผู้บริหารhttps://www.yst1.go.th/2022/?page_id=110
O3อำนาจหน้าที่https://www.yst1.go.th/2022/?page_id=208
O4แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงานแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2565 – 2568
O5ข้อมูลการติดต่อhttps://www.yst1.go.th/2022/?page_id=14
O6กฎหมายที่เกี่ยวข้องhttps://www.yst1.go.th/2022/?page_id=1423
O7ข่าวประชาสัมพันธ์https://www.yst1.go.th/2022/
O8Q&Ahttps://www.yst1.go.th/2022/?page_id=131
O9Social Networkhttps://www.yst1.go.th/2022/?page_id=7853
O10แผนดำเนินงานประจำปีhttps://www.yst1.go.th/2022/?page_id=7914
O11รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีรอบ 6 เดือนhttps://www.yst1.go.th/2022/?page_id=7916
O12รายงานผลการดำเนินงานประจำปีhttps://www.yst1.go.th/2022/?page_id=7920
O13คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานhttps://www.yst1.go.th/2022/?page_id=7545
O14คู่มือมาตรฐานการให้บริการhttps://www.yst1.go.th/2022/?page_id=7865
O15ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการhttps://www.yst1.go.th/2022/?page_id=8094
O16รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการhttps://www.yst1.go.th/2022/?page_id=8083
O17E-Servicehttps://www.yst1.go.th/2022/?page_id=7626
O18แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีhttps://www.yst1.go.th/2022/?page_id=7811
O19รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือนhttps://www.yst1.go.th/2022/?page_id=7815
O20รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีhttps://www.yst1.go.th/2022/?page_id=7818
O21แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุhttps://www.yst1.go.th/2022/?page_id=7822
O22ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุhttps://www.yst1.go.th/2022/?page_id=7825
O23สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือนhttps://www.yst1.go.th/2022/?page_id=7830
O24รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีhttps://www.yst1.go.th/2022/?page_id=7870
O25นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลhttps://www.yst1.go.th/2022/?page_id=7833
O26การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคลhttps://www.yst1.go.th/2022/?page_id=7837
O27หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลhttps://www.yst1.go.th/2022/?page_id=7925
O28รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีhttps://www.yst1.go.th/2022/?page_id=7840
O29แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบhttps://www.yst1.go.th/2022/?page_id=7874
O30ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบhttps://www.yst1.go.th/2022/?page_id=155
O31ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบhttps://www.yst1.go.th/2022/?page_id=7878
O32ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นhttps://www.yst1.go.th/2022/?page_id=148
O33การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมhttps://www.yst1.go.th/2022/?page_id=7905
O34เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร1. ประกาศเจตจำนง ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
2. ปฏิญญาเขตสุจริตและบันทึกตกลงความร่วมมือการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3. นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
O35การมีส่วนร่วมของผู้บริหารhttps://www.yst1.go.th/2022/?page_id=8091
O36การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีhttps://www.yst1.go.th/2022/?page_id=7882
O37การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริตhttps://www.yst1.go.th/2022/?page_id=7909
O38การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรhttps://www.yst1.go.th/2022/?page_id=8088
O39แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีhttps://www.yst1.go.th/2022/?page_id=7901
O40รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือนhttps://www.yst1.go.th/2022/?page_id=8046
O41รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีhttps://www.yst1.go.th/2022/?page_id=8074
O42มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานhttps://www.yst1.go.th/2022/?page_id=8051
O43การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานhttps://www.yst1.go.th/2022/?page_id=7889

เว็บไชต์ สพป.ยโสธร เขต 1 เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้เว็บไชต์ สพป.ยโสธร เขต 1 แต่ละประเภทได้ตามความต้องการ

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า