ข่าวจัดชื้อจัดจ้าง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพัฒนาค่ายลูกเสือจังหวัดยโสธร ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ | ประกาศ
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพัฒนาค่ายลูกเสือจังหวัดยโสธร ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ สำนักงานลูกเสือจังหวัดยโสธร สพป.ยโสธร เขต 1 เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างประบปรุงพัฒนาค่ายลูกเสือจังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ | ประกาศ
ประกาศ สำนักงานลูกเสือจังหวัดยโสธร สพป.ยโสธร เขต 1 เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างประบปรุงพัฒนาค่ายลูกเสือจังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1.ร่างประกาศร่างเอกสารประกวดราคา โค๊ะเก้าอี้นักเรียน / ร่างประกาศร่างเอกสารประกวดราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 10 รายการ / ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ | ประกาศ
1.ร่างประกาศร่างเอกสารประกวดราคา โค๊ะเก้าอี้นักเรียน / ร่างประกาศร่างเอกสารประกวดราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 10 รายการ / ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

1.ร่างประกาศร่างเอกสารปร

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เชต ๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน และระบบปฏิบัติการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ | ประกาศ
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เชต ๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน และระบบปฏิบัติการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ลงร่างประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน และระบบปฏิบัติการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ | ประกาศ
ลงร่างประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน และระบบปฏิบัติการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์