ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบและการจัดผังห้องสอบ ภาค ก และ ภาค ข ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 จังหวัดยโสธร
กลุ่มบริหารงานบุคคล | ข้อมูลพื้นฐาน | ประกาศ
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบและการจัดผังห้องสอบ ภาค ก และ ภาค ข ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 จังหวัดยโสธร
ข่าว/ประกาศ ของโรงเรียนในสังกัด
ประกาศโรงเรียนอนุบาลค้อวัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.๒/๒๘ ปรับปรุง ๓ ชั้น ๑๕ ห้องเรียน ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศโรงเรียนอนุบาลค้อว

ประกาศ ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
กลุ่มบริหารงานบุคคล | ประกาศ
ประกาศ ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
กลุ่มนิเทศฯ | ข่าวกิจกรรม
นายขวัญเรือน แสบงบาล ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) และผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 4/2564

นายขวัญเรือน แสบงบาล ผอ.

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และ แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.2565-2568 ของ สพป.ยโสธร เขต 1
กลุ่มนโยบายและแผน | ดาวน์โหลด เอกสาร / คู่มือ
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และ แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.2565-2568 ของ สพป.ยโสธร เขต 1
ข่าว/ประกาศ ของโรงเรียนในสังกัด
ประกาศโรงเรียนอนุบาลค้อวัง
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล ขนาด ๓ ห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กลุ่มบริหารงานบุคคล | ข่าวกิจกรรม
วันเสาร์ที่ 11 รันวาคม 2564 เวลา 07.00 น. นายขวัญเรือน แสบงบาล ผอ.สพป. ยโสธร เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564 ณ สนามสอบวิทยาลัยเทคนิคยโสธร
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕ ๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายขวัญเรือน แสบงบาล ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๑ และนางจุรีรัตน์ พินิจมนตรี รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๑ พร้อมด้วยบุคลากร ในสังกัด
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา | ข่าวกิจกรรม
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕ ๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายขวัญเรือน แสบงบาล ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๑ และนางจุรีรัตน์ พินิจมนตรี รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๑ พร้อมด้วยบุคลากร ในสังกัด

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิ

การเตรียมจัดตั้งงบประมาณ ปี 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง..โรงเรียนทั่วไป  โรงเรียนคุณภาพ และโรงเรียนพระราชดำริ
กลุ่มนโยบายและแผน | ดาวน์โหลด เอกสาร / คู่มือ
การเตรียมจัดตั้งงบประมาณ ปี 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง..โรงเรียนทั่วไป โรงเรียนคุณภาพ และโรงเรียนพระราชดำริ
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
กลุ่มนโยบายและแผน | ดาวน์โหลด เอกสาร / คู่มือ
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ โครงการจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
กลุ่มบริหารงานบุคคล | ประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ โครงการจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

Super kamagra Balanite u

นายขวัญเรือน แสบงบาล ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 พร้อมด้วยนายพงษ์ศักดิ์ บรรใดทอง รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 และคณะ ร่วมพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ วัดเซกาเจติยาราม พระอารามหลวง อ.เซกา จ.บึงกาฬ
กลุ่ม DLiCT | ข่าวกิจกรรม
นายขวัญเรือน แสบงบาล ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 พร้อมด้วยนายพงษ์ศักดิ์ บรรใดทอง รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 และคณะ ร่วมพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ วัดเซกาเจติยาราม พระอารามหลวง อ.เซกา จ.บึงกาฬ

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564

นายขวัญเรือน แสบงบาล ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 ร่วมการประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2564 ณ โรงแรม เดอะวัน จังหวัดบึงกาฬ
กลุ่ม DLiCT | ข่าวกิจกรรม
นายขวัญเรือน แสบงบาล ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 ร่วมการประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2564 ณ โรงแรม เดอะวัน จังหวัดบึงกาฬ

เมื่อวัน พฤหัสบดี ที่ 11

แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (70%)
กลุ่มนโยบายและแผน | แจ้งข่าวสาร
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (70%)

แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่า

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่งครูผู้สอน ตามโครงการจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
กลุ่มบริหารงานบุคคล | ประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่งครูผู้สอน ตามโครงการจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญและโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.  (๒)
กลุ่มบริหารงานบุคคล | ประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญและโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (๒)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญและโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.  (๒)
กลุ่มบริหารงานบุคคล | ประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญและโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (๒)
การประชุมทางไกล  ผอ.สพท. ทั่วประเทศ “ซักซ้อมความเข้าใจในแนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19
กลุ่มอำนวยการ | ข่าวกิจกรรม
การประชุมทางไกล ผอ.สพท. ทั่วประเทศ “ซักซ้อมความเข้าใจในแนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

Acheter sildenafil franc

การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 18-20 ตุลาคม 2564
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา | ข่าวกิจกรรม
การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 18-20 ตุลาคม 2564

Kamagra le moins cher De

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น   ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑
กลุ่มบริหารงานบุคคล | ประกาศ
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑
จัดสรรเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กลุ่มนโยบายและแผน | แจ้งข่าวสาร
จัดสรรเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Tadalafil 5 mg Tous ont

จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2564 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กลุ่ม DLiCT | แจ้งข่าวสาร
จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2564 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

Prix tadalafil 2.5 mg Au

กลุ่มอำนวยการ | ข่าวกิจกรรม
นายขวัญเรือน แสบงบาล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยโสธร เขต 1 ได้ออกมาตรวจ​เยี่ยมกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด

นายขวัญเรือน แสบงบาล ผู้

จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1/2564 (30%)
กลุ่มนโยบายและแผน | แจ้งข่าวสาร
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1/2564 (30%)

จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประ