ข้อมูลพื้นฐาน สพป.ยโสธร เขต 1

นายขวัญเรือน แสบงบาล
ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1

โทรศัพท์ :  085-4682772, 045-711419

Email : [email protected]


นายพงษ์ศักดิ์ บรรใดทอง
รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1
โทรศัพท์ : 083-9655951
นายพิทยา นามบุญลือ
รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1
โทรศัพท์ : 082-1320672
นางจุรีรัตน์ พินิจมนตรี
รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1

โทรศัพท์ : 083-1284418

Email - [email protected]