ข้อมูลโรงเรียน

ตำแหน่ง จำนวน
ผอ. สพป.ยโสธร เขต 1 1
รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 3
ศึกษานิเทศก์ 15
บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38 ค (2) 49
ผู้บริหารสถานศึกษา 160
ครู 1,291
ลูกจ้างประจำ (สพป. 7 คน ร.ร. 67 คน) 74
ลูกจ้างชั่วคราว

 

–          พี่เลี้ยงเด็กพิการ                               57  คน

–          พนักงานราชการ                               72  คน

–          ครูขั้นวิกฤต                                    17  คน

–          ครูผู้ทรงคุณค่า                                16  คน

–          ครูธุรการ                                      76  คน

–          นักการฯ                                       87  คน

–          ครูวิทย์ + คณิตฯ                             22  คน

–          พ.พิมพ์ดีด/ยาม/พ.ทำความสะอาด            4  คน

–          จ้างเหมาบุคลากรใน สพป.ยโสธร เขต 1       7  คน

357
รวมทั้งสิ้น 1,950