ข้อมูลนักเรียนในสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ปีการศึกษา 2564

[ข้อมูลนักเรียนแยกรายโรงเรียน]

ชั้น/เพศชายหญิงรวมห้องเรียน
อบ.11121
อบ.27987231,521176
อบ.38308021,632181
รวม อบ.1,6291,5263,155358
ป.11,0729802,052200
ป.21,0879852,072197
ป.31,1741,1362,310197
ป.41,2361,1232,359204
ป.51,1181,0462,164199
ป.61,1641,1072,271195
รวมประถม6,8516,37713,2281,192
ม.137331168447
ม.239428868248
ม.336832669447
รวมมัธยมต้น1,1359252,060142
รวมทั้งหมด9,6158,82818,4431,692