ประกาศโรงเรียนอนุบาลค้อวัง
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล ขนาด ๓ ห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)