วันเสาร์ที่ 11 รันวาคม 2564 เวลา 07.00 น. นายขวัญเรือน แสบงบาล ผอ.สพป. ยโสธร เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564 ณ สนามสอบวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันเสาร์ที่ 11 รันวาคม 2564 เวลา 07.00 น. นายขวัญเรือน แสบงบาล ผอ.สพป. ยโสธร เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564 ณ สนามสอบวิทยาลัยเทคนิคยโสธร