น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕ ๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายขวัญเรือน แสบงบาล ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๑ และนางจุรีรัตน์ พินิจมนตรี รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๑ พร้อมด้วยบุคลากร ในสังกัด

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ “เราทำความ ดีด้วยหัวใจ”
วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕ ๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายขวัญเรือน แสบงบาล ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๑ และนางจุรีรัตน์ พินิจมนตรี รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๑ พร้อมด้วยบุคลากร ในสังกัด นำลูกเสือเนตรนารี นักศึกษาวิชาทหาร ผู้บังคับบัญชาร่วมกับคณะวิทยากรลูกเสือจิตอาสาพระราชทานและคณะวิทยากรค่ายลูกเสือจังหวัดยโสธรร่วมกิจกรรม จิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ซึ่งจัดโดยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดยโสธร และที่ทำการปกครองอำเภอเมืองยโสธร โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธี ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดยโสธร ทั้งนี้ เพื่อถวายพระราชกุศลและแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ จึงได้ร่วมกันทำความสะอาด รักษาสิ่งแวดล้อม และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบของค่ายลูกเสือจังหวัดยโสธรโดยผู้ร่วมกิจกรรมได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกั้นโรคติดเชื้อไวรัสโค