ประกาศโรงเรียนอนุบาลค้อวัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.๒/๒๘ ปรับปรุง ๓ ชั้น ๑๕ ห้องเรียน ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศโรงเรียนอนุบาลค้อว

Read more

ประกาศโรงเรียนอนุบาลค้อวัง
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล ขนาด ๓ ห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช ๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง ๒ชั้น ๖ ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนบ้านตาดทอง

Read more