นายขวัญเรือน แสบงบาล ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) และผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 4/2564

นายขวัญเรือน แสบงบาล ผอ.

Read more

วันเสาร์ที่ 11 รันวาคม 2564 เวลา 07.00 น. นายขวัญเรือน แสบงบาล ผอ.สพป. ยโสธร เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564 ณ สนามสอบวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

Read more

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕ ๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายขวัญเรือน แสบงบาล ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๑ และนางจุรีรัตน์ พินิจมนตรี รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๑ พร้อมด้วยบุคลากร ในสังกัด

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิ

Read more

นายขวัญเรือน แสบงบาล ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 พร้อมด้วยนายพงษ์ศักดิ์ บรรใดทอง รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 และคณะ ร่วมพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ วัดเซกาเจติยาราม พระอารามหลวง อ.เซกา จ.บึงกาฬ

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564

Read more

นายขวัญเรือน แสบงบาล ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 ร่วมการประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2564 ณ โรงแรม เดอะวัน จังหวัดบึงกาฬ

เมื่อวัน พฤหัสบดี ที่ 11

Read more

การประชุมทางไกล ผอ.สพท. ทั่วประเทศ “ซักซ้อมความเข้าใจในแนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

Acheter sildenafil franc

Read more

นายขวัญเรือน แสบงบาล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยโสธร เขต 1 ได้ออกมาตรวจ​เยี่ยมกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด

นายขวัญเรือน แสบงบาล ผู้

Read more