ถนนแจ้งสนิท ต.สำราญ,
อ.เมือง จ.ยโสธร 35000

045-711419
admin@yst1.go.th

Written by Super User
Hits: 54

23 กค.2561 นายอดุลย์  กองทอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 ประชุมรับทราบนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายแพทย์ธีรเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ ที่โรงเรียนปทุมวิทยากร จ.อุบลราชธานี