ถนนแจ้งสนิท ต.สำราญ,
อ.เมือง จ.ยโสธร 35000

045-711419
admin@yst1.go.th

Written by webmaster
Hits: 77

วันที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 11.39 น.  นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1  เป็นประธานเปิดงานฯ โดยมี รองผู้อำนวยการ สพป.ยโสธร เขต 1 ประธานกลุ่มโรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ที่มาฝึกประสบการณ์ฯ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด สพป.ยโสธร เขต 1 เข้าร่วมงานเสริมสร้างบุญบารมี สงกรานต์  ประจำปี 2561 ณ บริเวณ สพป.ยโสธร เขต 1 ภายในงานได้รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป พระสงฆ์ รดน้ำขอพรแก่ผู้อาวุโสที่มาร่วมงาน เพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม นำความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตต้อนรับปีใหม่ไทย ทั้งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลหลักด้านการศึกษา นโยบายที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้การทะนุบำรุงศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม อีกด้วย และในวันที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น.  ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรสำนักงาน ร่วมพิธีรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร และผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดยโสธร เพื่อเป็นการรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่เคยปฏิบัติกันมาเป็นประจำทุกปี ณ อาคารอเนกประสงค์หน้าหอประชุมวิถีอีสาน ศาลากลางจังหวัดยโสธร