ถนนแจ้งสนิท ต.สำราญ,
อ.เมือง จ.ยโสธร 35000

045-711419
admin@yst1.go.th

Written by webmaster
Hits: 27

นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.ยโสธรเขต 1 พร้อมด้วยนิติกร ผู้ตรวจสอบภายใน ร่วมต้อนรับ พล.ท.โกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษา รมต.ศธ. และคณะ ในวันที่ 23 พฤษภาคม  2561  เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร โดยนางวัชรกาญจน์ คงพูล ศึกษาธิการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดยโสธรทุกแห่ง นิติกร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้อำนวยการ ส.ก.ส.ค.จังหวัดยโสธร ร่วมให้การต้อนรับ พลโทโกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษา รมว.ศึกษาธิการ และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดยโสธร เพื่อประชุมรับทราบการแก้ไขปัญหาการร้องเรียนและทุจริตลงมากำชับให้เร่งดำเนินการสืบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จภายใน 7 วันตามมติ ครม.วันที่ 27 มี.ค.ที่ผ่านมาหรือลดหย่อนได้ตามความเหมาะสม แต่การสอบต้องแล้วเสร็จภายใน 30 วัน หากเป็นกรณีรุนแรงหรือพบมีมูลก็ต้องให้ย้ายหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อน และได้เน้นย้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้เร่งรัดดำเนินการเรื่องที่ยังคั่งค้างให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ซึ่งแม้จะไม่กำหนดเวลาก็จะดูจากการทำงานหากพบยังมีความล่าช้า ก็จะต้องรายงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และเลขาธิการ สพฐ. ในฐานะผู้บังคับบัญชาโดยตรงเพื่อให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด โดยพล.ท.โกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวชื่นชมการทำงาน และเป็นกำลังใจให้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร รวมทั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 –2 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ที่เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง พร้อมการเตรียมข้อมูล เตรียมการทุกเรื่อง และตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี