ถนนแจ้งสนิท ต.สำราญ,
อ.เมือง จ.ยโสธร 35000

045-711419
admin@yst1.go.th

Written by Super User

นายอดุลย์ กองทแง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบการประเมินแนวใหม่แกลกฏกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 โดยมีนายประพันธ์ ขลุ่ยเงิน ผอ.กลุ่มนิเทศฯ กล่าวรายงาน วันที่ 18 กันยายน 2561 ณ โรงแรมเจพี เอ็มมอร้ลย์

Written by webmaster

นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 เป็นประธานเปิดงานการประชุมสัมนาเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 มาตราฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ (NEW DLTV) ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ในระหว่าวันที่ 16-17 กันยายน 2561 ณ โรงแรมพลอย พาเลซ จังหวัดมุกดาหาร

Written by webmaster

นายอัมพร พินะสา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ การศึกษาขัั้นพื้นฐาน มอบนโยบายการบริหารการศึกษา

เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน คลัสเตอร์ 13 “เจริญราชธานีศรีโสธร”

ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

จาก 14 เขตพื้นที่การศึกษา 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ และยโสธร

โดยมีนายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 กล่าวรายงาน ในวันที่ 1 กันยายน 2561

ณ โรงแรมเนวาด้าคอนเวนชั่น อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

 

 

Written by webmaster

นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดงาน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง
มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ เพื่อเด็กและเยาวชนในพระชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธรเขต ๑ และ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธรเขต ๒
โดยมีนายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 กล่าวรายงาน ในวันที่ 29 สิงหาคม 2561
ณ อาหารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านสำราญ