ถนนแจ้งสนิท ต.สำราญ,
อ.เมือง จ.ยโสธร 35000

045-711419
admin@yst1.go.th

Written by Super User
Hits: 93

นายอดุลย์ กองทแง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบการประเมินแนวใหม่แกลกฏกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 โดยมีนายประพันธ์ ขลุ่ยเงิน ผอ.กลุ่มนิเทศฯ กล่าวรายงาน วันที่ 18 กันยายน 2561 ณ โรงแรมเจพี เอ็มมอร้ลย์