ถนนแจ้งสนิท ต.สำราญ,
อ.เมือง จ.ยโสธร 35000

045-711419
admin@yst1.go.th

Written by webmaster
Hits: 136

นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดงาน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง
มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ เพื่อเด็กและเยาวชนในพระชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธรเขต ๑ และ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธรเขต ๒
โดยมีนายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 กล่าวรายงาน ในวันที่ 29 สิงหาคม 2561
ณ อาหารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านสำราญ