Get Adobe Flash player
Home รวมข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ยส.เขต1แจ้งข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด ฉบับที่ 6

อาศัยอำนาจ ตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ข้อ 76 (2)(5) โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการดำเนินการ จึงขอประชาสัมพันธ์ถึงข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสหกรณ์และผลการดำเนินงานเพื่อแจ้งให้สมาชิกทุกท่านได้ทราบ ร่วมกัน 6 หัวเรื่องดังนี้
1. กรณีเกี่ยวกับเงินฝากที่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน คลองจั่น จำนวน 1,030 ล้านบาท(ได้คืน 20 ล้าน)
2. กรณีเกี่ยวกับความเห็น
DSI (พนักงานสอบสวน) มีความเห็นและสั่งคดี (อาญา)ตามที่เป็นข่าว
3. กรณีความคืบหน้าของคดีแพ่งที่ สอ.ยส. ยื่นฟ้องที่ศาลจังหวัดยโสธร ( เรียกเงินคืน 269.6 ล้านบาท ยังไม่รวมดอกเบี้ย)
4. กรณีการประกันภัยหมู่
(Victory Insurance) ทุนประกัน 10 ล้านบาทเศษ
5. กรณีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด และคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 41 (บางคน) ถูกฟ้อง 3 คดีพร้อมกัน
6. ผลการดำเนินกิจการ ในรอบ 4 เดือน ปัญหาอุปสรรค และกำไรที่เกิดขึ้น
1. กรณีเกี่ยวกับเงินฝากที่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน คลองจั่น จำกัด จำนวน 1,030 ล้านบาท หลังจาก สอ.ยส.ได้ไปขอคืนเงินฝากที่ครบดริว ตามที่เคยเสนอข่าวไปแล้วนั้น ถึงวันนี้ เราได้รับเงินฝากคืนแล้ว 20 ล้านบาท( 2 งวด ) ที่เป็นห่วงคือ ขณะนี้สถาบันการเงินทุกแห่งขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้โดยเฉพาะที่ สอ.ยส. กู้ “จำนวน 1,030 ล้านบาท” วันนี้ปรับขึ้นจาก 4 % เป็น 4.875 % คงเหลือเป็นกำไรกับ สอ.ยส. เพียง 0.125 % และเมื่อ วันที่ 8 สิงหาคม 2555 เป็นการประชุมครั้งที่ 12 และคณะกรรมการมีมติ
**ขอคืนเงินฝากกับทุกสัญญาที่ครบดริว และบอกเลิกสัญญาเงินฝากที่ยังไม่ครบดริวพร้อมขอรับคืนเงินฝากทันที **ถ้าคืนเงินไม่ได้ทันที สอ.ยส. ให้ปรับดอกเบี้ยเงินฝากใหม่เป็น 7 % ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือทวงถาม...(เงินฝากถอนไม่ได้)
2. กรณีเกี่ยวกับความเห็น
DSI มีความเห็นและสั่งคดีอาญา ตามข่าวที่ผ่านมานั้น สร้างความหวั่นไหวให้สมาชิกอย่างมาก สอ.ยส.ขอทำความเข้าใจกับสมาชิกว่า ถึงวันนี้ สอ.ยส. ยังไม่ดำเนินการใดๆกับผู้ที่สร้างความเสียหายให้กับ สอ.ยส. ในทางอาญา เพราะเราได้รับการร้องขอให้ DSI ดำเนินการสอบสวนไปก่อน เกรงจะเสียรูปคดี (เสียจริงๆ) ที่เป็นข่าวนั้น เป็นเพียงความเห็นพนักงานสอบสวน ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 140,141,142 เท่านั้น “ไม่ใช่ DSI สั่งไม่ฟ้องคดี” อำนาจการสั่ง “ฟ้อง” “ไม่ฟ้อง” เป็นอำนาจของ “พนักงานอัยการ” ตาม ป.วิ.อ.มาตรา 143,144 (คดีนี้อยู่ในอำนาจของอัยการสูงสุด) ขณะนี้อัยการสูงสุดกำลังตรวจสำนวนอยู่ยังไม่มีคำสั่งแต่อย่างไร และการฟ้องคดีอาญานั้น ผู้ที่มีอำนาจฟ้อง คือ 1. พนักงานอัยการ ถ้าผู้เสียหายไปร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงานตำรวจ ถ้าตำรวจทำการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเสร็จก็จะส่งพนักงานอัยการพร้อมความเห็น “ควรสั่งฟ้อง” หรือ “ควรสั่งไม่ฟ้อง” จากนั้นพนักงานอัยการก็จะวินิจฉัยตามสำนวนการสอบสวน พยานหลักฐาน และ “มีคำสั่ง” ต่อไป และถ้าอัยการมีความเห็น “สั่งฟ้อง” อัยการก็จะนำคดีขึ้นสู่ศาล ถ้าศาลรับจะตรวจคำฟ้องแล้วก็จะสั่ง “รับฟ้อง” หรือ“ให้แก้ฟ้อง หรือยกฟ้อง หรือไม่ประทับฟ้อง” เป็นอำนาจของศาล (ป.วิ.อ. มาตรา 161,162) คดีนี้ถ้าอัยการสูงสุด “สั่งไม่ฟ้อง” กฎหมายไม่ตัดสิทธิผู้เสียหาย (สอ.ยส.)ที่จะฟ้องเอง (ป.วิ.อ. มาตรา 28,34) 2. คือ ผู้เสียหายฟ้องเอง ยื่นคำฟ้องต่อศาล ศาลจะไต่สวนมูลฟ้อง ถ้ามีมูล “ประทับฟ้อง” ไม่มีมูล “ยกฟ้อง” ดังนั้น สอ.ยส. เรารอการสั่งคดีอยู่ เพราะที่ประชุมใหญ่ มอบให้กรรมการ ชุดที่ 41 ดำเนินคดีกับผู้ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ สอ.ยส. ทั้งทางแพ่ง และทางอาญาอยู่แล้วหรือจะไม่รอก็ทำได้
3. กรณีความคืบหน้าของคดีแพ่งที่ สอ.ยส. ยื่นฟ้องที่ศาลจังหวัดยโสธร นั้น เมื่อจำเลยปฏิเสธฟ้องโจทก์ ศาลชี้สองสถานกำหนดประเด็นนำสืบแล้ว ภาระการพิสูจน์ตกโจทก์(สอ.ยส.) และให้โจทก์(สอ.ยส.)นำสืบก่อน โดยโจทก์(สอ.ยส.)เสนอบัญชีระบุพยาน 26 ปาก สืบ 5 วัน จำเลยเสนอพยาน 33 ปาก สืบ 7 วัน ในช่วงเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2555จึงแจ้งข่าวมา..
4. กรณีการประกันภัยหมู่(Victory Insurance (Thailand) LTD) ทุนประกัน 10,209,240 ล้านบาทเศษ สำหรับเรื่องนี้ คณะกรรมการดำเนินการมีมติ คราวประชุม ครั้งที่ 12/2555 เมื่อ วันที่ 8 สิงหาคม 2555 ให้ดำเนินคดีอาญากับผู้ที่เกี่ยวข้องและให้ฟ้องคดีแพ่ง เรียกคืนเงินเบี้ยประกันภัย จำนวน 10,209,240 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย และเรียกค่าเสียหาย โดยจ้างทนายความว่าต่างให้จนคดีถึงที่สุด ขณะนี้อยู่ระหว่างการหาและจัดจ้างทนายความ ซึ่งจากการสอบสวนเราพบข้อพิรุธเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินหลายจุด และ คดีนี้ สอ.ยส. ไปร้องทุกข์ไว้ ที่ สภ.เมืองยโสธร ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2554 ถึงวันนี้(15 ส.ค. 2555) เกือบ 1 ปีแล้วคดีไม่คืบเราจึงได้มีมติดังกล่าว...ล่าสุด Victory ยืนยันว่า “ลายมือชื่อผู้แทนบริษัท” ที่ปรากฏเป็นลายมือปลอม
5. กรณีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด และคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 41 (บางคน)ถูกฟ้องเป็นจำเลยศาล 3 คดีพร้อมกัน คดีนี้เกิดขึ้นเนื่องจากคณะกรรมการ ชุดที่ 41 (ปัจจุบัน) มีมติให้อดีตคณะกรรมการ ชุด 39 ,40 ออกจากสหกรณ์ โดยอาศัยอำนาจตามข้อบังคับสอ.ยส. ข้อ 45 (7) ข้อ 18 และให้ถือว่าเงินกู้ถีงกำหนดชำระ ให้เรียกคืนเงินกู้โดยสิ้นเชิง และให้นำหุ้นมาชำระหนี้ ตามข้อบังคับ ซึ่งข้อมติดังกล่าวให้มีผลและถือปฏิบัติทันที แต่ยังไม่ถึงที่สุด ซึ่งสมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์มีสิทธิอุทธรณ์ ข้อมติ ดังกล่าวได้ ภายใน 30 วัน โดยยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการดำเนินการ และให้คณะกรรมการดำเนินการนำเสนอที่ประชุมใหญ่ คำวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ่ให้เป็นที่สุด โดยถูกฟ้องเป็นคดีอาญาข้อหา “ยักยอกทรัพย์” ตาม ป.อ. มาตรา 59,83,,90,91,352,353 จำนวน 10 คน(กรรมการที่มีมติ) และคดีแพ่ง 2 คดี ฟ้องฐานละเมิด เรียกค่าเสียหาย เกือบ 13 ล้านบาท จำเลย 13 คน และปรากฎตามบัญชีระบุพยานมีกรรมการดำเนินการเป็นพยานโจทก์ 2 ท่าน...ศาลนัดไกล่เกลี่ยคดีแพ่ง 3 กันยายน 2555 คดีอาญา 24 กันยายน 2555...
6. ผลการดำเนินกิจการ ในรอบ 4 เดือนเศษ ของคณะกรรมการ ชุดที่ 41 ปัญหา คือ สอ.ยส. เราบริหารเงินกู้ ไม่มีโอกาสได้บริหารเงินฝาก ดังนั้นต้นทุนการบริหารจึงผูกติดอยู่กับดอกเบี้ยเงินกู้ ถ้าสถาบันการเงินที่เราไปกู้ขึ้นดอกเบี้ยก็ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและการบริหารทันที เช่น ธนาคาร(ขอปิดชื่อ) ปล่อยกู้ 1,020 ล้านบาท ดอกเบี้ย 4.5 บาท
: ปี ปรับดอกเบี้ย เป็น 5 บาท
สอ.ยส. ปล่อยกู้สมาชิก 7 บาท ส่วนต่าง 2 บาท ธนาคาร(ขอปิดชื่อ) เคยปล่อยกู้ 190 ล้านบาท ดอกเบี้ย 4.75 บาท
: ปี ปรับดอกเบี้ย เป็น 5.125 บาท สอ.ยส. ปล่อยกู้สมาชิก 7 บาท ส่วนต่าง 1.875 บาท หรือที่ สอ.วชิระ ปรับ จาก 4.25 เป็น 4.75 บาท
ดอกเบี้ยเงินฝาก (สอ.ยส.) ฝากที่ สหกรณ์เครดิดยูเนี่ยนคลองจั่น 1,030 ล้านบาท (กู้ไปฝาก) ดอกเบี้ยกู้ 4.875 บาท คลองจั่น จ่ายดอกเบี้ยเงินฝาก คืน 5.00 บาท ส่วนต่าง 0.125 บาท และทุกสถาบันการเงินที่เป็นคู่ค้าต่างปรับขึ้นดอกเบี้ยทุกที่...จึงส่งผลต่อการบริหารจัดการเป็นอย่างมาก ขอให้สมาชิกช่วยกันประคับประครองสถาบันการเงินของเราให้อยู่ได้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น คณะกรรมการจะพยายามประคับประครองให้ผ่านพ้นวิกฤตให้ได้ และจะไม่เพิ่มภาระให้กับสมาชิกอีก โดยไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในขณะนี้ แต่อาจส่งผลต่อกำไรสุทธิตอนสิ้นปีทางบัญชี ตลอดทั้งเงินปันผล เฉลี่ยคืนของสมาชิก และสิ้นเดือน กรกฎาคม 2555 สอ.ยส. มีกำไรสุทธิ 68,416,608.95 บาท หลังหักค่าใช้จ่าย และค่าเผื่อจะสูญฯสลากแล้ว

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด

Share