Get Adobe Flash player
Home รวมข่าวกิจกรรม โรงเรียนชุมชนกู่จาน สพป.ยส.1 จัดปัจฉิมนิเทศและมอบทุนการศึกษา

โรงเรียนชุมชนกู่จาน ต.กู่จาน อ.คำเขื่อนแก้ว สพป.ยโสธร เขต 1 นำโดยนายฐานวัฒน์ ทิพยวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และนายนริศ กันตรง รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู ผู้ปกครอง
และกรรมการสถานศึกษาได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนและทำบุญเลี้ยงพระเพล เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖ หอประชุมโรงเรียนชุมชนกู่จาน

Share