สพป.ยโสธร เขต 1

 ลืมรหัสผ่าน
 ลงทะเบียน

 

Yasothon Primary Educational Service Area Office 1 : OBEC AWARDS 2014                                                                                        http://www.yst1.go.th

ดู: 118|ตอบกลับ: 0

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาเปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไข (ร่าง)ประ

[คัดลอกลิงก์]

57

กระทู้

57

โพสต์

643

เครดิต

ผู้ดูแลระบบ

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เครดิต
643
ด้วยคณะกรรมการคุรุสภาในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๙  วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2559
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางการพัฒนาหลักเกณฑ์การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในรูปแบบการสะสมหน่วยคะแนนของกิจกรรมพัฒนาดังนี้
๑. เป็นกิจกรรมพัฒนาที่มีความหลากหลายและสอดคล้องตามบริบทการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของแต่ละกลุ่มวิชาชีพ  โดยคงกิจกรรมพัฒนาเพื่อการต่ออายุใบอนุญาตฯตามหลักเกณฑ์เดิม ๑๒ กิจกรรม และเพิ่มกิจกรรมพัฒนาในรูปแบบต่างๆที่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาสามารถพัฒนาได้ด้วยตนเองผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์โดยไม่ต้องออกจากพื้นที่ปฏิบัติงานโดยแบ่งประเภทกิจกรรมพัฒนาออกเป็น๒ ประเภท ได้แก่
         ประเภทที่๑  การเพิ่มพูนความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ หรือวิชาการเฉพาะด้านประกอบด้วย  กิจกรรมพัฒนา ๗ กิจกรรม  
         ประเภทที่๒  กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาประกอบด้วย กิจกรรมพัฒนา ๑๓ กิจกรรม
๒.กำหนดตัวชี้วัดกิจกรรมพัฒนาและหน่วยคะแนน โดยกำหนดให้ผู้ต่ออายุใบอนุญาตฯจะต้องสะสมหน่วยคะแนนพัฒนาฯ ไม่น้อยกว่า ๕๐ หน่วยคะแนน ภายใน ๕ ปีนับแต่วันออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยกำหนดสัดส่วนหน่วยคะแนนพัฒนาในกิจกรรมประเภทที่ ๑ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยคะแนน  และกิจกรรมประเภทที่ ๒ไม่น้อยกว่า ๓๕ หน่วยคะแนน
๓.  กำหนดให้มี “ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง”ในสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาเพื่อเป็นหน่วยดำเนินการในเรื่องต่างๆ ได้แก่
      (๑)ขึ้นทะเบียนหน่วยพัฒนาของรัฐและเอกชนที่คณะกรรมการคุรุสภาให้การรับรองกิจกรรมพัฒนาหรือหลักสูตรพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ
      (๒) กำหนดค่าหน่วยคะแนนกิจกรรมพัฒนา  และการสะสมหน่วยคะแนนของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อการต่ออายุใบอนุญาตฯ
   
เนื่องจากการจัดทำ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา  เรื่อง คุณสมบัติผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาพ.ศ... ตามมติคณะกรรมการคุรุสภาดังกล่าวมีผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจึงเปิดรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าว เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการคุรุสภาต่อไป ผู้ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นสามารถดาวน์โหลด (ร่าง) ประกาศฯและร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ (GoogleForm) ได้ตั้งแต่ วันที่  10 – 28เมษายน 2560
                   ˜(ร่าง)ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา
                   เรื่อง คุณสมบัติของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ...(Link1)
                   ˜(ร่าง)กิจกรรมพัฒนา ตัวชี้วัด หน่วยคะแนน และหลักเกณฑ์การพิจารณา
การเข้าร่วมหรือมีกิจกรรมการพัฒนาในด้านต่างๆ เพื่อการต่ออายุใบอนุญาต(Link2)                   ˜แบบสอบถามความคิดเห็น(GoogleForm)(Link 3)
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมแสดงความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวมาณ โอกาสนี้

ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | ลงทะเบียน

รายละเอียดเครดิต

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1|รายชื่อผู้ถูกระงับบัญชี|สพป.ยโสธร เขต 1

GMT+7, 2017-5-28 06:21 , Processed in 1.132833 second(s), 20 queries .

"โรงเรียนดี นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน ครูมืออาชีพ"
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชนะเลิศเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประจำปี 2556
Powered by Discuz! X3.1 R20140301, Rev.30

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้