บุคลากรฝ่ายบริหาร

นายอดุลย์ กองทอง
ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1

โทรศัพท์ : 081-9554911, 085-4682772, 045-711419

นายสุริยันต์ มิ่งขวัญ
รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1

โทรศัพท์  : 086-8586930

นายวิทย์ ศรีวะรมย์
รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1

โทรศัพท์ : 084-4772679