บุคลากรฝ่ายบริหาร

นายอดุลย์ กองทอง
ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1
นายสุริยันต์ มิ่งขวัญ
รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1
นายวิทย์ ศรีวะรมย์
รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1