กลุ่มนโยบายและแผน

ประชุมเชิงปฎิบัติการ ตามโครงการพัฒนาบุคลากรการจัดตั้งคำของบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2563

ประชุมเชิงปฎิบัติการ ตามโครงการพัฒนาบุคลากรการจัดตั้งคำของบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2563

นายวิทย์ ศรีวะรมย์ รอง.ผอ.สพป.ยโสธร ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 เป็นประธานเปิด และบรรยายพิเศษ.การประชุมเชิงปฎิบัติ ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม
นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562(UpDate_25_10_2561)

นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562(UpDate_25_10_2561)

นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562(UpDate_25_10_2561) ...
อ่านเพิ่มเติม
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1 Download 1. หนั ...
อ่านเพิ่มเติม
/ แจ้งข่าวสาร