นายวิทย์ ศรีวะรมย์ รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานการจัดทำข้อมูลระบบการคัดกรองนักเรียนยากจนผ่านระบบ Tele Conference ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 ในวันที่ 12 พ.ย. 61 ณ ห้องประชุม 2

นายวิทย์ ศรีวะรมย์ รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานการจัดทำข้อมูลระบบการคัดกรองนักเรียนยากจนผ่านระบบ Tele Conference ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 ในวันที่ 12 พ.ย. 61 ณ ห้องประชุม 2 สพป.ยโสธร เขต 1 มีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย