การรายงานระบบ Data Management Center รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 1-10 พ.ย. 2561

การรายงานระบบ Data Management Center ปุ่มยืนยันจะขึ้นในวันที่ 5 พ.ย. 2561 และเปลี่ยนเวลาปิดระบบในวันที่ 10 พ.ย. 2561 เป็นเวลา 16.30 น.
https://portal.bopp-obec.info/obec61/auth/login