นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบการประเมินแนวใหม่แกลกฏกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561

นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบการประเมินแนวใหม่แกลกฏกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 โดยมีนายประพันธ์ ขลุ่ยเงิน ผอ.กลุ่มนิเทศฯ กล่าวรายงาน วันที่ 18 กันยายน 2561 ณ โรงแรมเจพี เอ็มมอร้ลย์