ยินดีกับ สพป.ยส1 รับโล่รางวัลชนะเลิศ ระดับยอดเยี่ยม เขตพื้นที่ประถมศึกษา ระดับประเทศ ประจำปี 2562 ในงานประชุมสัมมนา ผอ.สพป.และรองผอ.สพป.ทั่วประเทศ ณ.โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี..3-5ก.ย 62..ขอบคุณทีมงานคุณภาพ…

ยินดีกับ สพป.ยส”1 รับโล่รางวัลชนะเลิศ ระดับยอดเยี่ยม เขตพื้นที่ประถมศึกษา ระดับประเทศ ประจำปี 2562 ในงานประชุมสัมมนา ผอ.สพป.และรองผอ.สพป.ทั่วประเทศ ณ.โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี..3-5ก.ย 62..ขอบคุณทีมงานคุณภาพ…