ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านสอบคัดเลือกและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ครูพี่เลี้ยง และลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูวิฤติและพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม