สพป.ยโสธร เขต ๑ นำโดยนายสุริยันต์ มิ่งขวัญ และนายวิทย์ ศรีวะรมย์ รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๑ ติดตามรายการ พุธเช้าข่าว สพฐ.และร่วมอบรมออนไลน์ “การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล DLTV. ณ ห้องประชุม ๒ สพป.ยส.๑ วันที่ ๑๕ พ.ค.๒๕๖๒ โดยมีคณะผู้บริหารฯ เจ้าหน้าที่ ร่วมการติดตามและรับการอบรม

สพป.ยโสธร เขต ๑ นำโดยนายสุริยันต์ มิ่งขวัญ และนายวิทย์ ศรีวะรมย์ รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๑ ติดตามรายการ พุธเช้าข่าว สพฐ.และร่วมอบรมออนไลน์ “การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล DLTV. ณ ห้องประชุม ๒ สพป.ยส.๑ วันที่ ๑๕ พ.ค.๒๕๖๒ โดยมีคณะผู้บริหารฯ เจ้าหน้าที่ ร่วมการติดตามและรับการอบรม