รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และข้าราชการครูทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นไปบรรจุแต่งตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งข้าราชการครูบุคคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)