สำนักงานลูกเสือแห่งชาติและคณะติดตามการดำเนินงานปรับปรุงค่ายลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

นายสกนธ์ ชุมทัพ ที่ปรึกษาสำนักงานลูกเสือแห่งชาติและคณะติดตามการดำเนินงานปรับปรุงค่ายลูกเสือ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดยโสธร ต.เดิด อ.เมืองยโสธร
นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๑ นำคณะผู้บริหารค่ายฯ ให้การต้อนรับและให้ข้อมูล…