สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ออกติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานและการรายงานข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียนในสถานศึกษา ในสังกัด สพป.ยโสธร เขต 1

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ออกติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานและการรายงานข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียนในสถานศึกษา ในสังกัด สพป.ยโสธร เขต 1