จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบอุดหนุน ปีการศึกษา 2562 (30%)

จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประ

Read more

สพป.ยโสธร เขต ๑ นำโดยนายสุริยันต์ มิ่งขวัญ และนายวิทย์ ศรีวะรมย์ รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๑ ติดตามรายการ พุธเช้าข่าว สพฐ.และร่วมอบรมออนไลน์ “การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล DLTV. ณ ห้องประชุม ๒ สพป.ยส.๑ วันที่ ๑๕ พ.ค.๒๕๖๒ โดยมีคณะผู้บริหารฯ เจ้าหน้าที่ ร่วมการติดตามและรับการอบรม

สพป.ยโสธร เขต ๑ นำโดยนาย

Read more