รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูทางการศึกษาฯ สังกัด สพป.ยโสธร เขต 1

Read more

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และข้าราชการครูทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นไปบรรจุแต่งตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งข้าราชการครูบุคคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)

 

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา จำนวน 169 ชุด ประถมศึกษา จำนวน 513 ชุด มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 100 ชุด

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องนาฏศิลป์ (Shoping List) ครุภัณฑ์โรงอาหารและโภชนาการ (Shoping List) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Read more