สพป.ยโสธร เขต ๑ นำโดยนายสุริยันต์ มิ่งขวัญ และนายวิทย์ ศรีวะรมย์ รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๑ ติดตามรายการ พุธเช้าข่าว สพฐ.และร่วมอบรมออนไลน์ “การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล DLTV. ณ ห้องประชุม ๒ สพป.ยส.๑ วันที่ ๑๕ พ.ค.๒๕๖๒ โดยมีคณะผู้บริหารฯ เจ้าหน้าที่ ร่วมการติดตามและรับการอบรม

สพป.ยโสธร เขต ๑ นำโดยนาย

Read more

สพป.ยโสธร เขต 1 จัดอบรมปฏิบัติการ โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา “อาหารดี มีประโยชน์ ใส่ใจเด็กวัยใส” รุ่นที่ 1

นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.

Read more

สพป.ยโสธร เขต1 ร่วมกับ สสจ.ยโสธร ทำ MOU ขับเคลื่อนให้การดำเนินงานโรงเรียนปลอดเหล้าและบุหรี่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึก

Read more

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เข้ารับการฝึกอบรม เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”

นายอดุลย์   กองทอง  ผู้อ

Read more