เอกสารประกอบการขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

เอกสารประกอบการขอเบิกเงิ

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา จำนวน 169 ชุด ประถมศึกษา จำนวน 513 ชุด มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 100 ชุด

Read more