ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 38ค(2)

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการ

Read more

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูทางการศึกษาฯ สังกัด สพป.ยโสธร เขต 1

Read more

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และข้าราชการครูทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นไปบรรจุแต่งตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งข้าราชการครูบุคคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)

 

Read more