มาตรการป้องกันการทุจริตราย การคัดเลือกและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ครูพี่เลี้ยง และลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูวิฏฤติและพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม

Read more

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป และการรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

Read more

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 38ค(2)

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการ

Read more