รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และข้าราชการครูทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นไปบรรจุแต่งตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งข้าราชการครูบุคคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)

 

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา จำนวน 169 ชุด ประถมศึกษา จำนวน 513 ชุด มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 100 ชุด

Read more