สพป.ยโสธร เขต 1 ประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน สู่กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.

Read more