นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 เข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 น

Read more

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด “อาคารศรีพิทยาคม” ณ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม จังหวัดยโสธร

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 

Read more

สพป.ยโสธร เขต 1 จัดอบรมปฏิบัติการ โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา “อาหารดี มีประโยชน์ ใส่ใจเด็กวัยใส” รุ่นที่ 1

นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.

Read more

สพป.ยโสธร เขต1 ร่วมกับ สสจ.ยโสธร ทำ MOU ขับเคลื่อนให้การดำเนินงานโรงเรียนปลอดเหล้าและบุหรี่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึก

Read more

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เข้ารับการฝึกอบรม เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”

นายอดุลย์   กองทอง  ผู้อ

Read more